Zakelijk


U kunt zowel voor generalistische basis GGZ (BGGZ) dan gespecialiseerde GGZ  (SGGZ) terecht.

Als u last heeft van lichte psychische klachten, dan valt u onder de BGGZ. Deze hulp duurt meestal kort (aantal weken tot maanden). Als blijkt dat er meer hulp nodig is, dan valt u onder de SGGZ. Deze hulp is intensiever en duurt langer. Voor beide behandelsoorten heeft u een verwijzing nodig van de huisarts.

Psychotherapie en psychologische behndeling wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts.

De tarieven voor de behandeling worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Dit gebeurt in de vorm van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Hierbij worden gesprekken niet los afgerekend maar worden de minuten van de totale behandeling (o.a. ook administratieve tijd) bij elkaar opgeteld.

Voor u is van belang te weten dat ik voor 2022 met de volgende zorgverzekeraars een contract heb afgesloten: ZilverenKruis, VGZ, Menzis, ONW en ENO. Hierdoor wordt behandeling volledig vergoed. Houdt u hierbij wel rekening met het eigen risico dat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld.
Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Met de CZ groep en DSW heb ik geen contract afgesloten. Deze clienten kunnen bij mij terecht via 1nP waar ik een samenwerking mee heb, zie aanmelding en contact.

Ziektekostenverzekeraars vergoeden geen no shows. Dat zijn afspraken die niet worden nagekomen zonder afzegging, of minder dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd. De psychotherapeut kan de kosten bij de cliënt zelf in rekening brengen. Bij afspraken die niet of minder dan 24 uur van te voren wordt afgezegd hanteer ik een tarief van €45,

De kosten voor coaching zijn 125,- euro per gesprek, ex btw (45 min). Aangezien dit buiten de zorgverzekering valt, heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig. De kosten zijn voor eigen rekening.